Algemene voorwaarden

Villa Paulina

Gebruik van de villa

De villa is uitsluitend bedoeld als vakantieverblijf. U wordt geacht rekening te houden met de opvattingen zoals deze voor het bewonen van luxe woonwijken op Curaçao gelden. Dit betekent o.a. dat er geen sprake mag zijn van overlast voor buurtbewoners (in wat voor vorm dan ook), het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zal zijn (tenzij u tevoren schriftelijke toestemming van de verhuurder of iemand namens hem, heeft gekregen).

Raadpleegt u bij twijfel vooraf de verhuurder en/of beheerder.

Annulering

Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan proberen wij de villa voor dezelfde periode opnieuw te verhuren. Hierbij gelden de volgende annuleringsbepalingen:

  • Indien volledige herverhuur lukt: administratiekosten van € 125,-;
  • Indien herverhuur gedeeltelijk lukt: administratiekosten van € 125,- vermeerderd met de som van de huurprijs over de dagen dat herverhuur niet meer lukt;
  • Indien herverhuur in het geheel niet meer lukt: de volledige huursom.

Indien u eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, vindt geen restitutie plaats. Het wijzigen van het aantal personen na uw reservering geldt niet als annulering. De meer-/ minderprijs wordt met u verrekend voor uw vertrek. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering, dan is het raadzaam na te gaan of de verzekerde som voldoende is.